Hoãn tổ chức khóa đào tạo ISO 17065:2012 tháng 07/2015 tại TP Hồ Chí Minh

Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) đã có thông báo trên web về chương trình đào tạo định kỳ năm 2015  trong đó có kế hoạch đào tạo về “Quản lý hoạt động chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 và Đánh giá nội bộ Tổ chức chứng nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012” tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 30-31/07/2015.Tuy nhiên, do số lượng học viên tham gia không đủ để tổ chức lớp nên Văn phòng Công nhận Chất lượng sẽ hoãn tổ chức khóa đào tạo này. Khi nào có chương trình đào tạo cụ thể của khóa học, Văn phòng Công nhận Chất lượng sẽ xin thông báo tới các quí đơn vị. Trân trọng!
© 2016 by BoA. All right reserved