Danh sách phòng thí nghiệm

Danh sách phòng thí nghiệm

Tình trạng: Đình chỉ
Số VILAS Tên phòng Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian hủy Tình trạng
478 Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thuận An 22/04/2017 Đình chỉ
802 Công ty cổ phần Dịch vụ Địa chất Khoáng sản Việt 19/01/2018 Đình chỉ
633 Công ty TNHH nhà nước MTV khảo sát và xây dựng 06/03/2016 Đình chỉ
Tình trạng: Hủy bỏ
Số VILAS Tên phòng Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian hủy Tình trạng
297 Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam 17/02/2015 04/2016 Hủy bỏ
241 Công ty Cổ phần Việt An 12/12/2015 04/2016 Hủy bỏ
129 Công ty Cổ phần Tư vấn 6 11/11/2015 01/2016 Hủy bỏ
© 2016 by BoA. All right reserved